donderdag 12 november 2015

Leesbevordering

Naar mijn mening begint alles bij lezen. Taal komt bij alle vakken voor dus lezen is belangrijk! Daarom moeten kinderen lezen leuk vinden zodat ze veel gaan lezen. Maar uiteindelijk moeten de kinderen inzien dat lezen ook echt leuk is :)

Heb je moeite met het verzinnen van leesbevorderende activiteiten kijk dan eens op:
 1. Mijn pagina Lezen.
 2. http://klasvanjuflinda.nl/leuke-lesideeen/mijn-boeken/boekenwurmen/
 3. Of volg mijn bord 'Lezen' op Pinterest:

Geschiedenis: algemene informatie

Graag wil ik bij het vak geschiedenis stilstaan. Het is een mooi, interessant en belangrijk vak. Vaak wordt de tekst klassikaal gelezen en maken de leerlingen de opdrachten uit het werkboek. Doe jij dit ook? Dan sla je de plan mis want je moet aan het historisch denken en redeneren werken, omdat kinderen dat te weinig ontwikkelen. Hieronder vertel ik hoe je dat zou kunnen doen.

Historisch tijdsbesef
Het ontwikkelen van historisch tijdsbesef is erg belangrijk. Daarom is het erg belangrijk om een tijdbalk in de klas te hebben. Op http://www.historischtijdsbesef.nl/tijdbalk/ kan je de tijdbalk downloaden. Er zijn drie niveau's. Dit heeft te maken met de leeftijd. Het is de moeite waard om even verder op de website http://www.historischtijdsbesef.nl/ te kijken.

Historisch denken en redeneren
Historisch denken en redeneren is erg belangrijk. Er zijn al vele wetenschappelijke artikelen geschreven over dit onderwerp. Welke werkvormen zet je in om het historisch denken en redeneren te bevorderen?

 • Webquest 
 • Verhalen vertellen
 • Strip laten maken over een hoofdstuk 
 • Onderwijsleergesprek
 • Debat voeren (inleven in de mensen uit die tijd)
 • Waar denk je aan bij.... Bijvoorbeeld: in het midden staat koning Willem I afgebeeld. De leerlingen tekenen gebeurtenissen, landschappen e.d. die bij koning Willem I en die tijd horen.
 • Interview. Verplaats je in....
 • Teken ... Voorbeeld: De leerkracht omschrijft de eerste trein. De leerlingen luisteren hiernaar. Als de leerkracht klaar is met de omschrijving tekenen de leerlingen de eerste trein.
 • Muurkrant
 • Een eigen tijdbalk maken
 • Een historisch persoon met een praatwolk. Bijvoorbeeld: De leerlingen krijgen een blad met daarop koningin Wilhelmina. Daarboven staat een grote praatwolk. De leerlingen zetten in het praatwolkje de redenen waarom koningin Wilhelmina naar Engeland vluchtte. Ik wil dat de leerlingen zich verplaatsen in de persoon. Waarom vlucht de koningin? Wat dacht ze toen ze dat besloot? Wat deed ze in Engeland? Hoe voelde ze zich in Engeland?
 • Continuïteit, verandering of structuren? Bijvoorbeeld: De leerlingen worden verdeeld in groepjes van vier. Elk groepje krijgt kaartjes. Aan de linkerkant komen de kaartjes die bij de geallieerden horen en aan de rechterkant de kaartjes die bij de centralen horen. De leerlingen plaatsen de kaartjes bij de goede groep. De leerlingen zien een structuur hierin. Als de leerlingen de kaartjes op de goede plek hebben gelegd wordt het nabesproken. Wat is er gebleven en wat is er veranderd? Zijn er nog landen communistisch, bijvoorbeeld.
 • Oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld: De leerlingen worden verdeeld in groepjes van vier. Per groepje krijgen de leerlingen een blad met vier vakken. De leerlingen tekenen in elk vak een gebeurtenis. In vak één tekenen de leerlingen een oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. In vakje twee tekenen de leerlingen een gebeurtenis dat een gevolg was van de Eerste Wereldoorlog. In vakje drie tekenen de leerlingen weer een gevolg naar aanleiding van vakje één en twee. In vakje drie tekenen de leerlingen weer een gevolg naar aanleiding van vakje één, twee en drie. De leerlingen zijn hier bezig met oorzaak en gevolg.

Websites

Tijdbalk
Bron: www.historischtijdsbesef.nl

Webpaden canon
Op deze website is er voor elke canon een webpad! http://webje.yurls.net/nl/page/732123

Thinglink
Thinglink is een website waar je interactieve platen kan maken. Hieronder zie je een voorbeeld


Geschiedenis en didactiek - Universiteit Utrecht
Op deze website zijn lesbeschrijvingen te vinden die het historisch denken en redeneren bevorderen. Dit lesmateriaal is voor het primair en voortgezet onderwijs. Uiteraard kunnen de opdrachten aangepast worden aan de leeftijd en het tijdvak. 

maandag 9 november 2015

Kamishibai

Verhalen vertellen is onwijs gaaf om te doen. Door middel van de Kamishibai kunnen verhalen verteld worden. In onderstaande film is te zien hoe dit in zijn werking gaat.


Veel onderbouwleerkrachten zetten dit in, omdat de platen van prentenboeken worden uitgegeven voor de Kamishibai. Wat kan je er als bovenbouwleerkracht mee doen was een vraag die bij mij opkwam. 

Ik kwam de website http://deschatkoffer.nl/ tegen. Deze website verkoopt de theaterkastjes en platen met daarop diverse Bijbelverhalen. Deze zijn goed in te zetten voor de groepen 1 t/m 8. Bovenbouwleerlingen kunnen ook zelf platen tekenen naar aanleiding van een verhaal die de leerkracht heeft verteld. 
Zijn er bovenbouwleerkrachten met meer ervaringen met de Kamishibai?

Het aanschaffen van de Kamishibai is zeker de moeite waard!  

Plickers

Gezien: Plickers.

Dit is een website waar oefenstof op een leuke manier herhaald kan worden. Kijk naar het onderstaande filmpje om een beeld te krijgen van Plickers. Ik ga dit morgen uitproberen! Ben benieuwd. Heeft er al iemand goede ervaringen mee?


vrijdag 30 oktober 2015

Werkvormen leesbevordering: 'Een boek voor jou' en 'boekensushi'

Afgelopen maandag had ik college en heb twee nieuwe werkvormen uitgelegd gekregen. Deze heb ik meteen afgelopen dinsdag en woensdag uitgeprobeerd in mijn groep 6! Het zijn leuke werkvormen om snel tussendoor te doen én de kinderen vinden het onwijs leuk! De werkvormen zal ik hieronder uitleggen.

 1. Een boek voor jou. Leerlingen zoeken voor elkaar (in tweetallen) een boek uit de boekenkast/schoolbibliotheek. Vooraf praten zij 1 minuut met elkaar over de vraag welke boeken ieder graag leest (eventueel met behulp van de werkvorm ‘ping-pong’: twee kinderen zitten tegenover elkaar. De een vraagt, de ander antwoordt, de ander vraagt, de een antwoordt).


 1. Boekenshushi (beeld je een lopende band met boeken in die voor de leerlingen langs gaat). De leerlingen zitten in een kringachtige opstelling. Iedere leerling heeft een nieuw boek voor zich liggen. Op het signaal van de leerkracht krijgt iedereen 2 minuten om in het boek te lezen. Daarna wordt het boek doorgegeven naar de volgende leerling. Iedereen heeft nu weer een nieuw boek en leest daar opnieuw 2 minuten in. Weer doorgeven, weer lezen. Na 6 minuten heeft iedereen kennisgemaakt met 3 boeken. Is er een boek dat je helemaal wilt gaan lezen? Wie wil, kan het gekozen boek lenen.
Probeer deze twee werkvormen eens uit in de klas! Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga ze zeker nog een paar keer gebruiken!


vrijdag 16 oktober 2015

Leesbingo: genres

Het is de taak van de leerkracht om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende soorten genres. Een leuke manier om dit te bevorderen is door middel van een leesbingo. De kinderen hebben een bingo wanneer alle vakjes zijn aangekruist. Een bezoek aan de bibliotheek is leuk om hiermee te combineren. Kijk naar de pictogrammen op de boeken, etc. Vaak heeft de bibliotheek een programma voor scholen wanneer zij op bezoek komen. Klik hier om de leesbingo te downloaden.

Wat is succes?

Deze afbeelding kwam ik vandaag tegen. Ik wilde hem graag met jullie delen. Op de pabo heb ik geleerd dat het werk dat je ziet een product is en de weg er naar toe het proces. Waarschijnlijk ben je onbewust productgericht les aan het geven, terwijl de weg ernaar toe belangrijker is. Kijk altijd naar het proces én het product. Reken kinderen niet af op het product, maar kijk naar het onderliggende proces. Ben jij een leerkracht die procesgericht werkt of productgericht werkt? Ik hoop dat je dit aan het denken zet...


maandag 12 oktober 2015

Tip: Boekenfilmpjes

Lezen is erg belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik weet van sommige leerkrachten dat zij moeite hebben met het verzinnen van leuke leesbevorderingsactiviteiten. Nu is er een onwijs gave website die boeken promoot! Kies per week een boek uit en laat het promotiefilmpje maar zien! Het leukste is als je dit boek dan ook op een schildersezel op een centrale plek in de klas tentoonstelt. Klik hier om naar de website te gaan.
vrijdag 9 oktober 2015

Zoek iemand die... - Gouden Eeuw

Van de week was er een herhalingsles van geschiedenis. Het blok ging over de Gouden Eeuw. Met de coöperatieve werkvorm 'Zoek iemand die...' kan de stof goed herhaald worden en weten de leerlingen meteen waar ze aan toe zijn. Wat weet ik al goed en wat moet ik nog goed leren? De werkwijze van de werkvorm vind je op de pagina coöperatieve werkvormen. En wat doe je als de kinderen de opdracht uitvoeren? Genieten van de kinderen en de gesprekken die ontstaan :-)  Klik hier om het werkblad te downloaden.
dinsdag 29 september 2015

Uitlegkaarten strategieën Nieuwsbegrip

Misschien herkenbaar? Mijn leerlingen kunnen alleen een strategie toepassen wanneer de les over één strategie gaat. Wanneer alle strategieën herhaald worden, zijn ze de weg kwijt. Nu hing ik al bij elke les de afbeelding van de strategie op, maar wat was hier de toegevoegde waarde van? Voor de leerlingen was het dan nog niet duidelijk wat de strategie inhield. Daarom heb ik de strategieën uitgewerkt, geplastificeerd en hang deze op wanneer de strategie aan bod komt. Hiervoor heb ik de afbeeldingen en stappenplannen van 'Nieuwsbegrip' gebruikt. Klik hier om de uitlegkaarten te downloaden.


woensdag 23 september 2015

Boek van de week

Deze week ben ik begonnen met 'Boek van de week'. Mijn doel is om leerlingen kennis te laten maken met verschillende tekstsoorten, genres en auteurs. Elke week wordt een boek gepresenteerd op de schildersezel. Naast mijn schildersezel zien jullie mijn voorleesboek liggen. Dit heb ik bewust gedaan. De boeken die ik behandel en aanraad blijven zichtbaar. Onder het voorleesboek zien jullie een mapje liggen met andere tekstballonnen. Het is leuk om hierin wel te blijven variëren. In diezelfde map ligt een lijst met de weeknummers, titel van het boek en wie de 'Boek van de week' organiseert. Zo kunnen de kinderen en ik in de gaten houden wat er gepresenteerd wordt en wie wanneer aan de beurt is. Tussen het mapje en de schildersezel zien jullie stempelkaarten liggen. Die van mij ligt onder de schildersezel. Elke leerling heeft een stempelkaart. Op deze stempelkaart houdt het kind bij wat het heeft gelezen, hoe hij dit vond en de stempel als bewijs dat het boek uit is. Het kind gaat naar de leerkracht om te laten weten dat het boek uit is. Als leerkracht kan je dan leuke (!) vragen stellen. Wat vond je spannend? Zou je het boek aanraden? Wat vond je het leukste stukje? Etc. Geef de leerling een stempel als jij vindt dat de leerling het boek echt heeft gelezen. Wanneer de kaart vol is, krijgt de leerling een nieuwe. Maar die leerling komt ook op de lijst waar ik het net over had. De leerling mag een boek presenteren voor 'Boek van de week'! Dit zorgt ervoor dat jij dit niet iedere week hoeft te doen. Dit houdt namelijk in dat jij elke week een boek moet lezen. En we weten allemaal dat we het druk genoeg hebben, ondanks dat wij (in ieder geval ik) van lezen houden. 
Tip: zorg ervoor dat de stempelkaarten op een zichtbaar plekje liggen. Zo kunnen de kinderen bij elkaar kijken en nieuwe ideeën opdoen!

Ik moet mijn hoekje nog wat netter maken zoals jullie op de foto kunnen zien. Maar ik wilde de werkjes van afgelopen week en de poster van 'lezen en schrijven met Dolfje' nog even laten hangen!

Ik was niet tevreden over de opstelling (zie bovenstaande foto). Ik heb nu een plekje gecreëerd waar het boek meer opvalt en rust uitstraalt. Zoals je ziet heb ik ook een lijst opgehangen, namelijk 'Ik raad dit boek aan'. Kinderen schrijven door titels op waarvan zij vinden dat anderen die boeken ook moeten lezen!

Leerdoelen visualiseren

Voor het begin van de les vertel je vaak het doel. Misschien reflecteer je aan het einde van je les nog je doel, maar hier blijft het waarschijnlijk ook bij. Ik heb per vak de doelen van het blok uitgewerkt. Ook heb ik er afbeeldingen bijgezet zodat kinderen snappen welke soort opdrachten bij de doelen horen. Voordat de bloktoets komt, laat ik de leerlingen hun knijper met naam op de onderste rij hangen. De leerlingen geven zelf aan of zij een g, rv, v, z of o gaan halen. Goed om zelfreflectie te ontwikkelen! 
Kinderen kijken regelmatig naar dit bord en ik ben er erg blij! Ik hoop jullie hiermee te inspireren :) 


Verhalen vertellen

In mijn omgeving hoor ik veel leerkrachten zeggen: verhalen vertellen durf ik niet, voor het vertellen van verhalen is geen tijd. Zo kan ik nog even doorgaan... Verhalen vertellen is onwijs leuk én goed voor de ontwikkeling van het kind. Denk aan woordenschat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar deze website: http://www.rudolfroos.nl/onderwijs/artikelen/woordenschat-verhalen-vertellen

Zelf gebruik ik vooral verhalen voor wereldoriëntatie. Afgelopen dinsdag heb ik het tijdvak regenten en vorsten geopend met een verhaal over de VOC. Ze zaten te smullen (en ik trouwens ook). Maar dan... Dan heb je je verhaal verteld en wat moet je daarna doen? Graag wil ik jullie een voorbeeld geven over hetgene dat ik heb gedaan. Na het verhaal heb ik groepen van vier gemaakt. Elke groep kreeg een placemat met een vraag. Het antwoord moet in je verhaal zitten! Elke groep kreeg een andere vraag. Dat is leuker voor het nabespreken, maar de kinderen leren ook van elkaar! Hoe werkt de coöperatieve werkvorm placemat?

1. De kinderen lezen de vraag.
2. De kinderen beantwoorden de vraag alleen in hun eigen vak.
3. Wanneer de leerkracht het aangeeft gaan de hoofden bij elkaar. De leerlingen bespreken elkaars antwoorden. De leerlingen formuleren een definitief eindantwoord en schrijven dit in het middelste vak.
4. Nabespreken.

Veel plezier en succes!


woensdag 16 september 2015

Boekpromotie

Hoe kan je een boek promoten? Eén van de manieren is als volgt. Kies per week een boek en zet deze centraal in de klas. Hieronder laat ik een paar foto's zien zodat je er een beeld bij krijgt. Zelf gebruik ik de praatwolkjes zoals op foto 1. De boeken staan bij het prikbord op een kleine schildersezel. Op het prikbord hang ik nog informatie op  over de auteur etc.

Via deze link laat ik nog een manier zien. Plastificeren en ophangen!


zaterdag 12 september 2015

Coöperatieve werkvorm: Doe mij na

Van de week heb ik een nieuwe coöperatieve werkvorm uitgeprobeerd: Doe mij na. Deze is goed bevallen en daarom wil ik hem graag met jullie delen. Hieronder leg ik uit wat de stappen zijn.

1. Maak tweetallen.
2. De ene leerling is de juf/meester en de ander de leerling.
3. De juf/meester legt de vraag uit aan de leerling. Wanneer de leerling het snapt en het antwoord goed vindt, schrijven zij het antwoord op.
4. De rollen draaien om.
5. Herhaal stap 2 t/m 4.

Gesprek in de klas: vluchtelingen

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode 'Nieuwsbegrip'. Afgelopen week ging de les over vluchtelingen. De leerlingen leerden over de strategie 'moeilijke woorden'. Gedurende les was ik vooral bezig met het goed aanleren van de strategie en niet met het onderwerp van de tekst. Zoals sommigen van jullie weten, eindigt de les met het journaal. De leerlingen keken hier serieus naar. Wat er toen gebeurde had ik nooit verwacht. Eén van mijn leerlingen stak zijn vinger op en vroeg: 'Juf, mag ik wat zeggen?'. Ik knikte ja. Hij vertelde dat hij het niet eens was met de regering. Hij vond dat het in Nederland ook niet zo goed gaat. Waarom helpen we niet eerst de Nederlanders? Ik was verbaasd over hetgene dat ik net hoorde. Ik had zo'n uitspraak niet van deze leerling verwacht. Eenmaal over mijn verbazing heen, vroeg ik aan hem hoe hij het anders zou willen zien. Hij dacht na en zei dat hij vond dat de regering eerst naar de Nederlanders moesten kijken. Er zijn Nederlanders met weinig geld, geen baan et cetera. Die moeten wij eerst helpen voordat wij de vluchtelingen helpen, want die hebben ook geld nodig. Toen deze leerling klaar was met zijn verhaal stak een andere leerling zijn vinger op. Ik keek hem aan en gaf aan dat hij mocht reageren. Hij was het oneens met zijn medeleerling. Hij vond juist dat wij de vluchtelingen moesten helpen. In de landen waar zij vandaan komen is het zoveel slechter dan hier. En als je het hier niet breed hebt, krijg je nog veel hulp. Je hebt de voedselbank en je krijgt geld van de overheid als je geen baan hebt. En toen begon het: een mooie, respectvolle discussie in de klas. De leerlingen luisterden naar elkaar, lieten elkaar uitpraten, gaven aan waarom ze het ergens mee eens/oneens waren, maar respecteerden wel elkaars antwoorden. Wat ik deed? Ik luisterde en meer hoefde ik bijna niet te doen. Zo'n moeilijk onderwerp en mijn leerlingen uit groep 6 discussiëren hierover en respecteren elkaars ideeën. Tijdens het hele gesprek dacht ik alleen maar: 'Wauw'. Ik zat er als een trotse juf te luisteren en wilde dit mooie moment graag met jullie delen.


vrijdag 4 september 2015

Herfst

De zomer is (helaas) bijna voorbij en de herfst staat voor de deur. Bekijk mijn bord op pinterest om ideeën op te doen voor de herfst!

Oefeningen voor het historisch denken en redeneren

Graag wil ik jullie doorverwijzen naar de volgende website: http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/tijdwijs/
Op deze website zijn oefeningen te vinden voor het historisch denken en redeneren. Er zijn oefeningen voor niveau B (middenbouw) en niveau C (bovenbouw). Voor jezelf ook een goede oefening om te kijken of jij het nog weet...donderdag 27 augustus 2015

De boekenbaas

Gisteren kwam ik 'De Boekenbaas' tegen. Het is een initiatief van kinderboekenschrijver Marcel van Driel. Hij wilde altijd al een programma over kinderboeken. Zie hieronder een interview.Wat houdt 'De Boekenbaas' in? Elke maand is er een nieuwe aflevering. In deze aflevering worden kinderboeken voor de bovenbouw gepromoot. De hulpjes van de baas gaan o.a. langs kinderen, schrijvers en illustrators om informatie te winnen over de boeken. Elke aflevering duurt ongeveer een kwartier. Hieronder is de pilotaflevering te zien.


Website: www.deboekenbaas.nl  Eerste schoolweek

De eerste schoolweek is bijna afgelopen. Als LIO-stagiaire vond ik het fijn om eindelijk eens een opstart mee te maken. In het eerste tot en met derde jaar begin je rond oktober met stage. Ik miste als stagiaire altijd de opstart van een schooljaar. Nu heb ik samen met mijn coach de klas klaargezet en draaien wij de eerste week samen. Erg leuk en interessant om mee te maken.
Mijn LIO-school werkt met Snappet. Ik was erg nieuwsgierig hoe dit in zijn werking ging. Ik voelde mij net weer een eerstejaars! Hoe zet je Snappet in tijdens je les? Hoe differentieer je? Welke werkvormen zijn geschikt tijdens het werken met een tablet? Deze punten kwam ik tegen tijdens mijn eerste les met Snappet. Ik ben lekker aan het uitvogelen hoe ik het wil inzetten en ik ben al aardig op weg! Het gaat al stukken beter :-). Hoe leerzaam een eerste week wel niet kan zijn!

Voor andere stagiaires (maar natuurlijk ook leerkrachten) heb ik een lijstje gemaakt met punten waaraan je moet denken voor het opstarten van een nieuw schooljaar.

1. Lees de overdracht goed door zodat je niet voor onverwachte dingen komt te staan. Let wel op dat je "blanco" je eerste dag ingaat. Probeer kinderen niet meteen in een hokje te stoppen.
2. Denk goed na over de opstelling van de tafels. Wat is je looproute? Hebben de leerlingen genoeg ruimte? Kunnen de leerlingen goed bij de kasten? Etc. Ga voor je klas staan, want daar geef je les. Kijk goed of het je bevalt. Ga ook af en toe op een plekje zitten. Loop ook door het lokaal! Wat is een goede looproute?
3. Denk na over je kasten. Hoe ga je deze inrichten? Waar zet je je eigen spullen?
4. Denk na over je bordindeling. Waar hang je je dagritmekaarten? Wil je een prikbord met leerdoelen erop?
5. Lees van te voren de methodes goed door. Hoe is de methode opgebouwd? Welke modellen gebruiken ze?
6. Wil je de leerlingen al een vaste plek geven of laat je ze de eerste dag zelf kiezen? Wanneer je ze zelf laat kiezen zie je meteen welke vriendschappen er zijn en welke kinderen er uiteraard niet naast elkaar moeten zitten. Na twee dagen maak je een vaste opstelling.
7. Gebruik de eerste week voor groepsvorming! Dit is erg belangrijk!! Hier heb je de rest van het jaar profijt van. Bouw de lessen in de eerste week op en begin niet meteen met een vol lesprogramma.
8. Maak klassenregels. Denk na of jij dit alleen doet of dat je dit samen met de klas wil doen.
9. Wees "streng". De leerlingen kennen meteen je grenzen. Blijf wel positief en deel van complimenten uit om gewenst gedrag te stimuleren. Na een aantal weken kan je het strenge een beetje loslaten.
10. Een vakantiekring duurt lang. Erg lang. Laat de leerlingen in groepjes een muurkrant maken over hun vakantie. Hang dit ergens op in het klaslokaal. De leerlingen kunnen dan op eigen gelegenheid de verhalen lezen en de leerlingen zijn creatief bezig geweest.
11. In plaats van een kring mogen de leerlingen 10 seconden vertellen over hun vakantie. Door deze flitsbeurten ben je er snel doorheen, maar heeft iedereen wel iets kunnen vertellen.
12. Bouw het rustig op. De kinderen moeten weer wennen aan school dus te veel informatie komt niet binnen.
13. Controleer of je al je materiaal (scharen, linialen etc) klaar hebt liggen op de eerste schooldag.

Bovenstaande punten ben ik tegengekomen tijdens de zomervakantie en de eerste schoolweek. Wat zijn jullie ervaringen?


donderdag 20 augustus 2015

Bordindeling

Van de week ben ik begonnen met het klaarmaken van mijn lokaal. Erg interessant zo'n eerste keer je eigen lokaal klaarzetten! Hoe wil je de tafels hebben? Hoe gaat je rooster eruit zien? Hoe ga je de kasten indelen? Dit jaar ga ik ook voor het eerst met snappet werken. Dus daar heb ik mij ook in verdiept! Erg spannend allemaal, maar ik heb er veel zin in!

Ik kwam een tijdje terug een foto op pinterest van een bordindeling. Mijn coach was deze ook tegengekomen. Wij waren beiden enthousiast hierover. Zie hier de foto die wij tegenkwamen:Waarom wij enthousiast zijn? De kinderen kunnen de hele dag het rooster bekijken en de leerdoelen staan er in eigen woorden en zijn gevisualiseerd! Ook staat er bij wat er gemaakt moet worden. Erg duidelijk voor de kinderen. Wij zijn meteen aan de slag gegaan met dagritmekaarten en de bordindeling. Nu hopen dat het ook zo effectief is in de praktijk! Ik ben benieuwd volgende week.

dinsdag 18 augustus 2015

Boeken

Maandag begint het nieuwe schooljaar weer, maar ik heb deze vakantie niet stilgezeten! Althans.... Ik hou van lezen en wil dat elk kind ook plezier heeft in het lezen. Ik vind het belangrijk om kinderboeken te lezen zodat ik op de hoogte ben van nieuwe boeken, griffelboeken, klassiekers etc. Zo kan ik de leerlingen goed helpen bij het kiezen van een boek. Met andere woorden: ik heb veel gelezen! De boeken die ik jullie wil aanraden benoem ik hier:


 • Rob Ruggenberg - IJsbarbaar (bovenbouw)
 • Niki Smit - 100% Coco Paris (bovenbouw)
 • Hans Hagen - De dans van de drummers (middenbouw)
 • Janneke Schotveld - Supperjuffie in de jungle (middenbouw)
 • Simon van der Geest - Spinder (middenbouw)
 • Jan Paul Schutten - Het raadsel van alles wat leeft (bovenbouw)
 • Charlotte Dematons - Nederland (voor alle leeftijden)
 • B.J. Novak - Het boek zonder tekeningen (voor alle leeftijden)
 • Anna Woltz - Mijn bijzonder, rare week met Tess
 • Bibi Dumon Tak - Winterdieren (midden- en bovenbouw)
 • Ted van Lieshout - Boer Boris (onderbouw)
 • Tonke Dragt - De brief voor de koning (bovenbouw)

Deze boeken heb ik van de vakantie gelezen, maar ik heb al veel meer boeken gelezen! Op mijn pinterestbord 'Lezen' plaats ik pins van boeken, artikelen over leesbevordering en werkvormen m.b.t. leesbevordering.

maandag 17 augustus 2015

Tip: yurls

Voor mijn leerlingen heb ik Yurls aangemaakt. Dit is een pagina waarop je allerlei filmpjes, links en afbeeldingen kunt verzamelen per vakgebied en leerjaar. Van ouders krijg ik vaak te horen dat zij thuis extra willen oefenen, maar niet goed weten welke sites goed zijn. Als je de ouders jouw site meegeeft, weet je zeker dat de leerlingen goed oefenen. Ik moet hier wel bij zeggen dat de leerlingen niet te veel moeten oefenen! Op school werken ze al hard genoeg en er moet wel ergens een moment van rust zijn.
Een ander voordeel van Yurls is dat jij als leerkracht vlogs op je pagina zet. Vlogs zijn filmpjes waarin jij iets uitlegt. Wanneer leerlingen dit thuis bekijken, komen zij met voorkennis de les binnen en kan jij sneller aan de verdieping of verwerking beginnen.
De laatste tip die ik heb is om informatieve websites te publiceren die de leerlingen kunnen gebruiken wanneer zij extra informatie willen hebben over een bepaald onderwerp. Dit kan zijn voor hun spreekbeurt, maar dit kan ook naar aanleiding zijn van een les die je hebt gegeven!


Klokkijken

Op deze website kan je zelf werkbladen maken voor het oefenen van klokkijken. Je kan kiezen welke klokken je wil laten oefenen, hoeveel en je kan een antwoordenblad maken zodat de kinderen het zelf kunnen nakijken!

woensdag 12 augustus 2015

App: 'Zoek het uit!'

Het Klokhuis: ‘Zoek Het Uit!’ Een gratis app om zelf onderzoek te doen. Het start met een goede Sappige Vraag: een vraag waarop niemand het antwoord weet. Ik heb de app uitgeprobeerd en hij is heel duidelijk, met heldere foto's van benodigdheden en filmpjes met uitleg. Wat kun je doen met ijsklontjes, zout, suiker en wat touwtjes?

Geef de leerlingen zelf een iPad of koppel je iPad aan het digitale schoolbord. Omdat er meerdere proefjes zijn kan er ook gerouleerd worden en kan je er een echte proefjesmiddag van maken!

Lees hier meer over de app.


maandag 10 augustus 2015

Topografie

Misschien kennen jullie het spel van het tv-programma 'Ik hou van Holland' wel: waar ligt....... Dit kan natuurlijk ook gewoon in de klas! Dit kan je op meerdere manieren doen. Je kan een powerpoint maken. Op de eerste dia projecteer je een lege kaart van bijvoorbeeld Nederland. Je vraagt aan de kinderen waar ...... ligt. Je kan er dan voor kiezen om een leerling de plek aan te laten wijzen of je geeft alle leerlingen een blad met daarop Nederland en laat ze het aankruisen. De volgende dia in je powerpoint laat je zien waar het ligt. De leerlingen kunnen zo hun antwoord controleren.

Hier vind je de powerpoint die ik heb gemaakt voor de twaalf hoofdsteden van Nederland.

vrijdag 31 juli 2015

Tijdbalk: de Nederlandse canonvensters en gebeurtenissen

Mijn docent gebruikte tijdens de geschiedenislessen leuke, maar ook goede werkvormen om het historisch denken en redeneren te bevorderen én de stof te leren. Eén van deze werkvormen heb ik zelf uitgewerkt voor alle tien de tijdvakken. Hieronder zal ik beschrijven hoe het in zijn werking gaat.

Foto van een tijdbalk van een Duitse collega


Maak tweetallen of laat de leerlingen een partner kiezen. Elk tweetal krijgt een tijdbalk van het desbetreffende tijdvak waar zij op dat moment mee bezig zijn. Je kan er voor kiezen om de tijdbalk "leeg" te geven of al zelf de jaartallen in te vullen. In het document die ik plaats heb ik ze ingevuld. Geef de leerlingen de kaartjes. Op deze kaartjes staan de canonvensters en gebeurtenissen. Ik heb expres de jaartallen er niet bij geschreven. Het is de bedoeling dat de leerlingen moeten nadenken en beredeneren wanneer iets was en waarom. De leerlingen moeten dit aan elkaar kunnen uitleggen. De leerlingen leggen de kaartjes neer op de tijdbalk. Op sommige kaartjes staan personen. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen deze kaartjes met personen koppelen aan een gebeurtenis, een geboortejaar is niet relevant. Nadat de leerlingen de kaartjes hebben neergelegd pakken zij hun tekstboek. De leerlingen lezen de tekst en controleren of zij de kaartjes goed hebben neergelegd en of hun uitleg klopte. Je kan er voor kiezen om de kaartjes door de leerlingen te laten opplakken (print de tijdbalk dan wel uit in A3) en deze dan ophangen in het lokaal. Je kan er ook voor kiezen om het te plastificeren en het dan vaker herhalen.
Tip: kijk goed naar de kaartjes. Sommige gebeurtenissen komen pas later aan bod en is voor jouw groep misschien nog niet van toepassing. Ik upload het bestand in word. Zo kan je de kaartjes aanpassen.

Voor de gebeurtenissen en de canonvensters heb ik het volgende boek gebruikt:
Van der Kooij, C., & De Groot-Reuvekamp, M. (2013). Geschiedenis & Samenleving. Kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.


Hieronder zijn de documenten te downloaden. Het is niet toegestaan om de documenten onder eigen naam te verspreiden.
Tijdbalk tien tijdvakken
Tijd van Jagers en Boeren
Tijd van Grieken en Romeinen
Tijd van Monniken en Ridders
Tijd van Steden en Staten
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
Tijd van Regenten en Vorsten
Tijd van Pruiken en Revoluties
Tijd van Burgers en Stoommachines
Tijd van Wereldoorlogen en Holocaust
Tijd van Televisie en Computer


woensdag 29 juli 2015

Muzikale stoelen (musical chairs)

Op YouTube kwam ik het volgende filmpje tegen:
De leerlingen klappen in het ritme die de leerkracht aangeeft. De vervolgopdracht is dat de leerlingen een eigen ritme in elkaar zetten. Leuk om eens uit te proberen in je eigen klas!

vrijdag 10 juli 2015

Tip: digitale muzieklessen

Op deze website staan leuke muzieklessen voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen maken muziek doordat zij naar de partituur kijken. Het leukste is als er echte instrumenten gebruikt worden. Als er op jullie school weinig instrumenten beschikbaar zijn, kunnen de leerlingen ook zelf het instrument zijn (bodysounds).
De lessen zitten goed in elkaar. Er is een introductie, oefening, verwerking en een afsluiting. Bij elke les is ook een handleiding toegevoegd!
Ik maak met veel plezier gebruik van deze lessen en wilde dit graag met jullie delen!Kinderboekenweek 2015

RAAR, MAAR WAAR!

De 61e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 7 t/m zondag 18 oktober 2015.

Het thema is Natuur, Wetenschap en Techniek. 
Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen.
Antwoord op de vraag waarom iets zo is of hoe iets werkt kunnen zij aan den lijve ondervinden, maar óók door er boeken over te lezen.

Geschenk en Prentenboek

Het Kinderboekenweekgeschenk 2015 wordt geschreven door Simon van der Geest.
Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is dit jaar van de hand van Mies van Hout.


De kerntitels van deze kinderboekenweek zijn hier te vinden. 

Op de website http://www.eduboek.nl/ zijn informatieve boeken te vinden voor alle leeftijden. Deze drie eduboeken sluiten goed aan op het thema van dit jaar:
Eduboek gr. 3 en 4
Eduboek gr. 5 en 6
Eduboek gr. 7 en 8

Houd de website van Rian Visser in de gaten voor digibordlessen voor de onder,- midden- en bovenbouw.

Tips: Zet een aantal boeken centraal tijdens de Kinderboekenweek. Maak de leerlingen nieuwsgierig naar de boeken en laat ze dingen ontdekken. Dat is uiteindelijk het doel van deze Kinderboekenweek! Laat de leerlingen informatieve boeken lezen, proefjes uitvoeren etc. Op de website www.proefjes.nl staan leuke proefjes om met de leerlingen uit te voeren. Als leerkracht is het belangrijk dat je de boeken ook gelezen hebt zodat je erover kan vertellen en de boeken aan leerlingen kan aanbevelen! 

Alvast veel plezier/succes met het voorbereiden van de Kinderboekenweek!   
dinsdag 7 juli 2015

Dagritmekaarten

Ik ben al bezig geweest voor aankomend schooljaar! Ik heb nieuwe dagritmekaarten gemaakt voor mijn groep 6. Hiervoor heb ik de afbeeldingen van Leendert Jan Vis gebruikt. Voor degenen die afvragen wat golev inhoudt: golev staat voor godsdienst en levensbeschouwing. Klik hier om de dagritmekaarten te downloaden. Verspreiden onder eigen naam is niet toegestaan. 


zondag 5 juli 2015

Meervoudige intelligentie: lege MI-kaarten

Elk kind is anders. Door het inzetten van MI-kaarten kunnen leerlingen zelf hun verwerking kiezen. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te benutten en andere en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is interessant om van te voren de leerlingen een MI-test te laten maken. Zo kan je als leerkracht goed zien of de desbetreffende leerling ook echt die kaarten maakt. Ik heb ook een kenniskaart gemaakt. Deze kaart is voor elke leerling verplicht. Deze kaart gebruik ik extra om bijvoorbeeld de opdrachten in het werkboek/computer te laten maken. Dit is een kaart die ervoor zorgt dat de leerlingen de stof herhalen. De overige kaarten (de acht intelligenties) mogen de leerlingen zo vaak kiezen als zij willen (zolang de tijd hiervoor is). Ik heb mijn MI-kaarten in één document verzameld. Deze mogen jullie gebruiken, maar niet onder eigen naam verspreiden. Heel veel plezier met de MI-kaarten!

Klik hier voor de MI-kaarten.


zaterdag 27 juni 2015

Pitchen: boekpromotie

In plaats van boekbesprekingen is er ook een andere manier om kinderen in aanraking te laten komen met boeken. Ik gebruik hiervoor de werkvorm pitchen. Hieronder leg ik uit hoe dit in zijn werking gaat:
- Promoot als leerkracht een boek (de leerlingen hebben dan een voorbeeld)
- Geef de leerlingen de tijd om hun promotie voor te bereiden
- Verdeel de leerlingen in groepjes
- De leerlingen krijgen 30 seconden om hun boek te promoten
- Draai door
- Wanneer alle leerlingen zijn geweest, kiest het groepje een winnaar
- Alle groepswinnaars gaan voor de klas staan en promoten opnieuw hun boek, maar dan voor de hele groep
- De klas kiest het leukste boek

Heel veel plezier met pitchen!


Lesideeën muziek

Laatst kwam ik een bericht tegen met twee leuke ideeën voor een muziekles. Deze wil ik graag met jullie delen!

1. Tekst vergeten.
Tijdens de muziekles is het de bedoeling dat je meerdere nummers gebruikt in één liedje. Gebruik bijvoorbeeld de tekst van liedje A en de melodie van liedje B. Welke nummers herkennen de leerlingen? Misschien kunnen de leerlingen dit zelf ook proberen?

2. Verkoop je lied.
Dit werkt hetzelfde als pitchen. Deze werkvorm gebruik ik vaak om boeken te promoten, maar dit kan natuurlijk ook met een liedje. Het is de bedoeling dat een leerling de anderen enthousiasmeert voor een nummer. De leerling vertelt over de zanger/zangeres/band, de boodschap van het nummer etc. Zo raken de leerlingen in aanraking met andere soorten muziek en ze verbeteren hun mondelinge taalvaardigheid e.d. 
Het pitchen werkt als volgt.
- Verdeel de leerlingen in groepjes
- De leerlingen krijgen 30 seconden om hun liedje te promoten.
- Draai door.
- Wanneer alle leerlingen zijn geweest, kiest het groepje een winnaar.
- Alle groepswinnaars gaan voor de klas staan en promoten opnieuw hun liedje, maar dan voor de hele groep.
- De klas kiest het leukste liedje.  


Geschiedenis: Een verhaal over...

Vandaag kwam ik het volgende tegen op pinterest. Deze leerkracht laat de leerlingen een gebeurtenis tekenen en hangt dit op het prikbord. De leerkracht heeft van te voren de tekst getypt. Zo zijn de leerlingen op een andere manier met de stof bezig en ze zijn goed bezig met de chronologie en het contextualiseren. Ik ga dit zeker in mijn klas inzetten! ;-)


dinsdag 23 juni 2015

Mozaïek

Vandaag hebben mijn leerlingen het volgende gemaakt: 


De opdracht was om uit tijdschriften kleine stukjes te schuren en deze op te plakken. Het effect is erg leuk! 

zondag 21 juni 2015

Keer- en deelsommen oefenen

Het is belangrijk om de tafels te automatiseren en te memoriseren. Sommige leerlingen hebben hier moeite mee. Op deze website kunnen de leerlingen op een leuke manier de keer- en/of deelsommen oefenen!

Tip: Ik deed dit spel vaak als opening van mijn rekenles. In mijn klas hield ik de scores bij. Ik schreef de scores ook steeds op het bord zodat de leerlingen konden zien of ze vooruit waren gegaan. De leerlingen vonden dit erg leuk en waren gemotiveerd!

Heel veel rekenplezier!donderdag 18 juni 2015

Boekpromotie: Hotel de grote L

Je moeder is overleden en je vader ligt in het ziekenhuis.. Het hotel kan niet dicht, dus moet je samen met je drie zussen het hotel runnen. Jullie snappen niks van elkaar en nu blijkt dat het hotel ook nog schulden heeft! Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het hotel openblijft?

Een leuk boek voor de bovenbouw! Lees hier meer over het boek!


Muurkrant met QR-code

Gezien: leerlingen hadden een muurkrant gemaakt over een land/klimaat/continent. Op deze muurkrant werden alleen foto's gepresenteerd. Op de muurkrant zelf werd een QR-code geplakt. De leerlingen hadden zelf een website gemaakt met informatie. De leerlingen konden elkaars werk bekijken wanneer zij de QR-code hadden gescand. Erg leuk voor de bovenbouw! 

woensdag 10 juni 2015

Boekpromotie: Het grote Rijksmuseum voorleesboek

Door dit boek kan je kinderen op een heel andere manier naar schilderijen laten kijken. Laat die fantasie maar komen! Wat zie jij in het schilderij? Welk verhaal kan je daar zelf bij schrijven? Klik hier om de boekpromotie en de les te bekijken!


Tip: laat leerlingen groenten kweken

Groenten
Wat gebeurt er voordat onze groenten in de supermarkt liggen? Laat de leerlingen zelf de groenten planten, potten en oogsten! Dit is goed voor hun bewustwording. ;-)
Biologie: organen

Organen


Gezien op pinterest: Waar zitten je organen? De leerlingen trekken zichzelf over. Elke leerling knipt de organen uit en kleurt ze in. Tot slot plakken de leerlingen de organen op de goede plek.

Op de website http://games.voedingscentrum.nl/spijsvertering/despijs.swf maak je een reis door je spijsverteringskanaal.


Boekpromotie

Om leerlingen in aanraking te laten komen met boeken is het belangrijk om boeken te promoten. Dit kan heel simpel. Bijvoorbeeld door elke week een boek centraal te stellen. Als leerkracht vertel je kort iets over het boek en legt het boek neer in de klas. Zie onderstaande foto. Wanneer een leerkracht een boek promoot, wil iedere leerling het boek lezen :)

Aardrijkskunde: muurkrant over de provincies

Gezien op pinterest: Maak een muurkrant over een provincie.
Tip: Je kan ook een muurkrant maken over een bepaald klimaat (groep 7/8).

Aardrijkskunde: waterkringloop

Water
Gezien op pinterest:

Leuk om de waterkringloop te bespreken en visueel te maken!Aardrijkskunde: grondsoorten

Experiment met water en grondsoorten


Leuk om in de klas te doen! Zo maak je de stof visueel voor de leerlingen. 

Mix en koppel: Tafels

Met de coöperatieve werkvorm 'mix en koppel' heeft elke leerling een kaartje. In dit geval heb ik de tafels 2 t/m 7 herhaald. De leerlingen zoeken naar een match. De leerlingen moeten ook praten over de som. Ze moeten aan elkaar uitleggen waarom het kaartje 2x4 bij het kaartje 8 hoort. De leerlingen vinden dit een leuke werkvorm en deze werkvorm kan vaak herhaald worden. Leuk als opening van de rekenles! Klik hier voor de kaartjes.Deze werkvorm kan ook goed gebruikt worden voor andere onderwerpen. Bijvoorbeeld breuken: