vrijdag 31 juli 2015

Tijdbalk: de Nederlandse canonvensters en gebeurtenissen

Mijn docent gebruikte tijdens de geschiedenislessen leuke, maar ook goede werkvormen om het historisch denken en redeneren te bevorderen én de stof te leren. Eén van deze werkvormen heb ik zelf uitgewerkt voor alle tien de tijdvakken. Hieronder zal ik beschrijven hoe het in zijn werking gaat.

Foto van een tijdbalk van een Duitse collega


Maak tweetallen of laat de leerlingen een partner kiezen. Elk tweetal krijgt een tijdbalk van het desbetreffende tijdvak waar zij op dat moment mee bezig zijn. Je kan er voor kiezen om de tijdbalk "leeg" te geven of al zelf de jaartallen in te vullen. In het document die ik plaats heb ik ze ingevuld. Geef de leerlingen de kaartjes. Op deze kaartjes staan de canonvensters en gebeurtenissen. Ik heb expres de jaartallen er niet bij geschreven. Het is de bedoeling dat de leerlingen moeten nadenken en beredeneren wanneer iets was en waarom. De leerlingen moeten dit aan elkaar kunnen uitleggen. De leerlingen leggen de kaartjes neer op de tijdbalk. Op sommige kaartjes staan personen. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen deze kaartjes met personen koppelen aan een gebeurtenis, een geboortejaar is niet relevant. Nadat de leerlingen de kaartjes hebben neergelegd pakken zij hun tekstboek. De leerlingen lezen de tekst en controleren of zij de kaartjes goed hebben neergelegd en of hun uitleg klopte. Je kan er voor kiezen om de kaartjes door de leerlingen te laten opplakken (print de tijdbalk dan wel uit in A3) en deze dan ophangen in het lokaal. Je kan er ook voor kiezen om het te plastificeren en het dan vaker herhalen.
Tip: kijk goed naar de kaartjes. Sommige gebeurtenissen komen pas later aan bod en is voor jouw groep misschien nog niet van toepassing. Ik upload het bestand in word. Zo kan je de kaartjes aanpassen.

Voor de gebeurtenissen en de canonvensters heb ik het volgende boek gebruikt:
Van der Kooij, C., & De Groot-Reuvekamp, M. (2013). Geschiedenis & Samenleving. Kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.


Hieronder zijn de documenten te downloaden. Het is niet toegestaan om de documenten onder eigen naam te verspreiden.
Tijdbalk tien tijdvakken
Tijd van Jagers en Boeren
Tijd van Grieken en Romeinen
Tijd van Monniken en Ridders
Tijd van Steden en Staten
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
Tijd van Regenten en Vorsten
Tijd van Pruiken en Revoluties
Tijd van Burgers en Stoommachines
Tijd van Wereldoorlogen en Holocaust
Tijd van Televisie en Computer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten