dinsdag 29 september 2015

Uitlegkaarten strategieën Nieuwsbegrip

Misschien herkenbaar? Mijn leerlingen kunnen alleen een strategie toepassen wanneer de les over één strategie gaat. Wanneer alle strategieën herhaald worden, zijn ze de weg kwijt. Nu hing ik al bij elke les de afbeelding van de strategie op, maar wat was hier de toegevoegde waarde van? Voor de leerlingen was het dan nog niet duidelijk wat de strategie inhield. Daarom heb ik de strategieën uitgewerkt, geplastificeerd en hang deze op wanneer de strategie aan bod komt. Hiervoor heb ik de afbeeldingen en stappenplannen van 'Nieuwsbegrip' gebruikt. Klik hier om de uitlegkaarten te downloaden.


woensdag 23 september 2015

Boek van de week

Deze week ben ik begonnen met 'Boek van de week'. Mijn doel is om leerlingen kennis te laten maken met verschillende tekstsoorten, genres en auteurs. Elke week wordt een boek gepresenteerd op de schildersezel. Naast mijn schildersezel zien jullie mijn voorleesboek liggen. Dit heb ik bewust gedaan. De boeken die ik behandel en aanraad blijven zichtbaar. Onder het voorleesboek zien jullie een mapje liggen met andere tekstballonnen. Het is leuk om hierin wel te blijven variëren. In diezelfde map ligt een lijst met de weeknummers, titel van het boek en wie de 'Boek van de week' organiseert. Zo kunnen de kinderen en ik in de gaten houden wat er gepresenteerd wordt en wie wanneer aan de beurt is. Tussen het mapje en de schildersezel zien jullie stempelkaarten liggen. Die van mij ligt onder de schildersezel. Elke leerling heeft een stempelkaart. Op deze stempelkaart houdt het kind bij wat het heeft gelezen, hoe hij dit vond en de stempel als bewijs dat het boek uit is. Het kind gaat naar de leerkracht om te laten weten dat het boek uit is. Als leerkracht kan je dan leuke (!) vragen stellen. Wat vond je spannend? Zou je het boek aanraden? Wat vond je het leukste stukje? Etc. Geef de leerling een stempel als jij vindt dat de leerling het boek echt heeft gelezen. Wanneer de kaart vol is, krijgt de leerling een nieuwe. Maar die leerling komt ook op de lijst waar ik het net over had. De leerling mag een boek presenteren voor 'Boek van de week'! Dit zorgt ervoor dat jij dit niet iedere week hoeft te doen. Dit houdt namelijk in dat jij elke week een boek moet lezen. En we weten allemaal dat we het druk genoeg hebben, ondanks dat wij (in ieder geval ik) van lezen houden. 
Tip: zorg ervoor dat de stempelkaarten op een zichtbaar plekje liggen. Zo kunnen de kinderen bij elkaar kijken en nieuwe ideeën opdoen!

Ik moet mijn hoekje nog wat netter maken zoals jullie op de foto kunnen zien. Maar ik wilde de werkjes van afgelopen week en de poster van 'lezen en schrijven met Dolfje' nog even laten hangen!

Ik was niet tevreden over de opstelling (zie bovenstaande foto). Ik heb nu een plekje gecreëerd waar het boek meer opvalt en rust uitstraalt. Zoals je ziet heb ik ook een lijst opgehangen, namelijk 'Ik raad dit boek aan'. Kinderen schrijven door titels op waarvan zij vinden dat anderen die boeken ook moeten lezen!

Leerdoelen visualiseren

Voor het begin van de les vertel je vaak het doel. Misschien reflecteer je aan het einde van je les nog je doel, maar hier blijft het waarschijnlijk ook bij. Ik heb per vak de doelen van het blok uitgewerkt. Ook heb ik er afbeeldingen bijgezet zodat kinderen snappen welke soort opdrachten bij de doelen horen. Voordat de bloktoets komt, laat ik de leerlingen hun knijper met naam op de onderste rij hangen. De leerlingen geven zelf aan of zij een g, rv, v, z of o gaan halen. Goed om zelfreflectie te ontwikkelen! 
Kinderen kijken regelmatig naar dit bord en ik ben er erg blij! Ik hoop jullie hiermee te inspireren :) 


Verhalen vertellen

In mijn omgeving hoor ik veel leerkrachten zeggen: verhalen vertellen durf ik niet, voor het vertellen van verhalen is geen tijd. Zo kan ik nog even doorgaan... Verhalen vertellen is onwijs leuk én goed voor de ontwikkeling van het kind. Denk aan woordenschat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar deze website: http://www.rudolfroos.nl/onderwijs/artikelen/woordenschat-verhalen-vertellen

Zelf gebruik ik vooral verhalen voor wereldoriëntatie. Afgelopen dinsdag heb ik het tijdvak regenten en vorsten geopend met een verhaal over de VOC. Ze zaten te smullen (en ik trouwens ook). Maar dan... Dan heb je je verhaal verteld en wat moet je daarna doen? Graag wil ik jullie een voorbeeld geven over hetgene dat ik heb gedaan. Na het verhaal heb ik groepen van vier gemaakt. Elke groep kreeg een placemat met een vraag. Het antwoord moet in je verhaal zitten! Elke groep kreeg een andere vraag. Dat is leuker voor het nabespreken, maar de kinderen leren ook van elkaar! Hoe werkt de coöperatieve werkvorm placemat?

1. De kinderen lezen de vraag.
2. De kinderen beantwoorden de vraag alleen in hun eigen vak.
3. Wanneer de leerkracht het aangeeft gaan de hoofden bij elkaar. De leerlingen bespreken elkaars antwoorden. De leerlingen formuleren een definitief eindantwoord en schrijven dit in het middelste vak.
4. Nabespreken.

Veel plezier en succes!


woensdag 16 september 2015

Boekpromotie

Hoe kan je een boek promoten? Eén van de manieren is als volgt. Kies per week een boek en zet deze centraal in de klas. Hieronder laat ik een paar foto's zien zodat je er een beeld bij krijgt. Zelf gebruik ik de praatwolkjes zoals op foto 1. De boeken staan bij het prikbord op een kleine schildersezel. Op het prikbord hang ik nog informatie op  over de auteur etc.

Via deze link laat ik nog een manier zien. Plastificeren en ophangen!


zaterdag 12 september 2015

Coöperatieve werkvorm: Doe mij na

Van de week heb ik een nieuwe coöperatieve werkvorm uitgeprobeerd: Doe mij na. Deze is goed bevallen en daarom wil ik hem graag met jullie delen. Hieronder leg ik uit wat de stappen zijn.

1. Maak tweetallen.
2. De ene leerling is de juf/meester en de ander de leerling.
3. De juf/meester legt de vraag uit aan de leerling. Wanneer de leerling het snapt en het antwoord goed vindt, schrijven zij het antwoord op.
4. De rollen draaien om.
5. Herhaal stap 2 t/m 4.

Gesprek in de klas: vluchtelingen

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode 'Nieuwsbegrip'. Afgelopen week ging de les over vluchtelingen. De leerlingen leerden over de strategie 'moeilijke woorden'. Gedurende les was ik vooral bezig met het goed aanleren van de strategie en niet met het onderwerp van de tekst. Zoals sommigen van jullie weten, eindigt de les met het journaal. De leerlingen keken hier serieus naar. Wat er toen gebeurde had ik nooit verwacht. Eén van mijn leerlingen stak zijn vinger op en vroeg: 'Juf, mag ik wat zeggen?'. Ik knikte ja. Hij vertelde dat hij het niet eens was met de regering. Hij vond dat het in Nederland ook niet zo goed gaat. Waarom helpen we niet eerst de Nederlanders? Ik was verbaasd over hetgene dat ik net hoorde. Ik had zo'n uitspraak niet van deze leerling verwacht. Eenmaal over mijn verbazing heen, vroeg ik aan hem hoe hij het anders zou willen zien. Hij dacht na en zei dat hij vond dat de regering eerst naar de Nederlanders moesten kijken. Er zijn Nederlanders met weinig geld, geen baan et cetera. Die moeten wij eerst helpen voordat wij de vluchtelingen helpen, want die hebben ook geld nodig. Toen deze leerling klaar was met zijn verhaal stak een andere leerling zijn vinger op. Ik keek hem aan en gaf aan dat hij mocht reageren. Hij was het oneens met zijn medeleerling. Hij vond juist dat wij de vluchtelingen moesten helpen. In de landen waar zij vandaan komen is het zoveel slechter dan hier. En als je het hier niet breed hebt, krijg je nog veel hulp. Je hebt de voedselbank en je krijgt geld van de overheid als je geen baan hebt. En toen begon het: een mooie, respectvolle discussie in de klas. De leerlingen luisterden naar elkaar, lieten elkaar uitpraten, gaven aan waarom ze het ergens mee eens/oneens waren, maar respecteerden wel elkaars antwoorden. Wat ik deed? Ik luisterde en meer hoefde ik bijna niet te doen. Zo'n moeilijk onderwerp en mijn leerlingen uit groep 6 discussiëren hierover en respecteren elkaars ideeën. Tijdens het hele gesprek dacht ik alleen maar: 'Wauw'. Ik zat er als een trotse juf te luisteren en wilde dit mooie moment graag met jullie delen.


vrijdag 4 september 2015

Herfst

De zomer is (helaas) bijna voorbij en de herfst staat voor de deur. Bekijk mijn bord op pinterest om ideeën op te doen voor de herfst!

Oefeningen voor het historisch denken en redeneren

Graag wil ik jullie doorverwijzen naar de volgende website: http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/tijdwijs/
Op deze website zijn oefeningen te vinden voor het historisch denken en redeneren. Er zijn oefeningen voor niveau B (middenbouw) en niveau C (bovenbouw). Voor jezelf ook een goede oefening om te kijken of jij het nog weet...