zaterdag 12 september 2015

Gesprek in de klas: vluchtelingen

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode 'Nieuwsbegrip'. Afgelopen week ging de les over vluchtelingen. De leerlingen leerden over de strategie 'moeilijke woorden'. Gedurende les was ik vooral bezig met het goed aanleren van de strategie en niet met het onderwerp van de tekst. Zoals sommigen van jullie weten, eindigt de les met het journaal. De leerlingen keken hier serieus naar. Wat er toen gebeurde had ik nooit verwacht. Eén van mijn leerlingen stak zijn vinger op en vroeg: 'Juf, mag ik wat zeggen?'. Ik knikte ja. Hij vertelde dat hij het niet eens was met de regering. Hij vond dat het in Nederland ook niet zo goed gaat. Waarom helpen we niet eerst de Nederlanders? Ik was verbaasd over hetgene dat ik net hoorde. Ik had zo'n uitspraak niet van deze leerling verwacht. Eenmaal over mijn verbazing heen, vroeg ik aan hem hoe hij het anders zou willen zien. Hij dacht na en zei dat hij vond dat de regering eerst naar de Nederlanders moesten kijken. Er zijn Nederlanders met weinig geld, geen baan et cetera. Die moeten wij eerst helpen voordat wij de vluchtelingen helpen, want die hebben ook geld nodig. Toen deze leerling klaar was met zijn verhaal stak een andere leerling zijn vinger op. Ik keek hem aan en gaf aan dat hij mocht reageren. Hij was het oneens met zijn medeleerling. Hij vond juist dat wij de vluchtelingen moesten helpen. In de landen waar zij vandaan komen is het zoveel slechter dan hier. En als je het hier niet breed hebt, krijg je nog veel hulp. Je hebt de voedselbank en je krijgt geld van de overheid als je geen baan hebt. En toen begon het: een mooie, respectvolle discussie in de klas. De leerlingen luisterden naar elkaar, lieten elkaar uitpraten, gaven aan waarom ze het ergens mee eens/oneens waren, maar respecteerden wel elkaars antwoorden. Wat ik deed? Ik luisterde en meer hoefde ik bijna niet te doen. Zo'n moeilijk onderwerp en mijn leerlingen uit groep 6 discussiëren hierover en respecteren elkaars ideeën. Tijdens het hele gesprek dacht ik alleen maar: 'Wauw'. Ik zat er als een trotse juf te luisteren en wilde dit mooie moment graag met jullie delen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten