dinsdag 19 januari 2016

Op welk niveau laat ik mijn leerlingen lezen?

Hoe vaak worden er tegen ouders en leerlingen gezegd: "Uw kind beheerst M6, dus hij mag boeken lezen op dit niveau" of "Je hebt M6 gehaald, je mag voortaan boeken kiezen uit die kast." Stel je voor dat dit kind een zwakke lezer is en al in groep 7 zit. Hoe demotiverend zijn dan de boeken van M6. Deze boeken sluiten niet aan bij de belevingswereld van het kind. Ga aan de slag met dit kind. Welke soorten boeken zijn er? Welke boeken/schrijvers vind je leuk? Ga samen met het kind op zoek naar een boek die bij hem past. Kijk ook naar hogere niveaus! Geef wel aan dat het boek mogelijk te moeilijk is en geef hiervoor handvatten mee. Degene die ik altijd gebruik is de vijfvingertest. Lees een bladzijde, bij elk moeilijk woord gaat er een vinger naar beneden. Zijn alle vijf de vingers naar beneden? Dan is het boek te moeilijk, maar laat de leerling zelf beslissen om wel/niet door te gaan.

Waarom dit bericht? Ik vind leesplezier erg belangrijk, omdat lezen gewoon erg leuk is maar ook omdat het belangrijk is! Kinderen gaan pas lezen als ze lezen leuk vinden. Daarom besteed ik veel aandacht aan leesbevordering. Ik lees ook tijdens het vrij lezen, doe wekelijks aan boekpromotie en op mijn rooster staat een half uur leesbevordering waarin ik elke periode een activiteit centraal stel. Ook het lezen in boeken die de kinderen zelf kiezen vind ik belangrijk. Is het niveau hoger dan het beheerste niveau? Maakt niet uit! Uiteraard ben ik dit gaan doen nadat ik geïnspireerd werd door een onderzoek van Houtveen. In het artikel 'Hoe ziet goed leesonderwijs eruit' werd ook ik wakker geschud. Eerst hield ik mij ook vast aan AVI. Ik hoop dat jullie hierdoor ook anders gaan kijken naar AVI en leesbevordering!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten