dinsdag 12 juli 2016

Leesbevordering in groep 1/2

Ik ben groepsleerkracht en leescoördinator. Ik geef mijn collega's vaak adviezen over het leesonderwijs. Mijn collega's uit de kleutergroepen gaven aan dat ze niet goed weten welke leesbevorderende activiteiten zij kunnen toepassen. Ook ik moest hier even over nadenken. Ik ben gespecialiseerd in het oudere kind en de activiteiten die ik ken, zijn meestal geschikt voor de groepen 3 t/m 8. Uiteindelijk ben ik tot een aantal activiteiten gekomen die in groep 1/2 te gebruiken zijn.

1. Voorlezen. Dit is voor alle groepen belangrijk. Kinderen ervaren plezier tijdens het voorlezen. Ze willen de tekst, het verhaal, de plaatjes begrijpen. Ze leren zich verplaatsen in een ander. Voorlezen lijkt heel gewoon, maar is zo belangrijk!
2. Het inzetten van digitale prentenboeken.
3. Boek van de week. Laat een kleuter zijn/haar lievelingsboek meenemen. De juf/meester kan hier dan een keer uit voorlezen.
4. Elke groepje heeft een mandje met boeken. Tijdens de inloop nodig je de ouders uit om rustig met de kinderen aan hun tafeltje te lezen.
5. Leeshoek. Creëer een fijn plekje om kleuters kennis te laten maken met boeken en het lezen.
6. Organiseer kringgespreken over boeken. Wat vond je leuk/zielig/grappig aan dit boek? Herken je iets uit het boek?
7. Nodig ouders uit om voor te lezen. Zo betrek je ouders bij het lezen. Dit zou je bijvoorbeeld tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen doen. Kinderen zouden thuis ook moeten lezen en/of voorgelezen worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten